Kulturtant

Valfrid Palmgren - bibliotekens anmoder

2017-05-20 08:21 #0 av: Magi-cat

Valfrid Palmgren sade: ”Jag förbehåller mig rätten att tänka vad jag själv vill”, ett motto som hon levde efter. Valborg är en av alla dessa ganska osynliga kvinnor, men som gjort stora insatser för kultur och folkbildning och förtjänar en framstående plats i historien!

Valfrid Palmgren Munch-Petersen (1877 - 1967) är mest känd som pionjär och grundare för  de moderna  folkbiblioteken.
Valfrid kom från en borgerlig familj, men som ändå var radikal. Hennes far startade den första samskolan där pojkar och flickor kunde gå tillsammans. I den skolan gick också Valfrid.

1905 disputerade hon i Uppsala i ämnet romansk filologi. Samma år var hon den första kvinna att anställas på KB, Kungliga Biblioteket. 

Att alla skulle få tillgång till böcker var det som drev Valfrids vision. Hon reste runt i Amerika för att hämta inspiration. 1909 fick hon i uppdrag av regeringen att utreda situationen för landets folkbibliotek.
Denna utredning gjorde att biblioteken fick en ordnad struktur, något som var nödvändigt för att de skulle erhålla statsbidrag. (Tidigare fanns det många olika bibliotek, ofta på privata initiativ.) 
Valfrid ville - och drev igenom - att biblioteken skulle vara tillgängliga för alla och dessutom gratis. Det var radikala idéer på den tiden. (Ändå hade Valfrid själv en högerpolitiskt orientering.)

Inspirerad av vad hon lärt sig i Amerika, sade Valfrid att biblioteken är:

"” det vackraste uttrycket för sann demokrati ”". (1) Något som står sig väl än idag.

Särskilt tänkte Valfrid på barnen och det första barnbiblioteket bildades 1911 på hennes initiativ. Hennes inställning att barnen ska ha bästa möjliga bemötande och bästa möjliga hjälp är ledstjärna för biblioteken än idag, där barnen är en stor och viktig del av verksamheten.

Lena Lundgren, Mats Myrstener, Kestin E. Wallin har kommit ut med en bok om Valfrid Palmgrens liv och verk: "Böcker Bibliotek Bildning". 

Ett citat från boken:

"”Ett bibliotek undervisar inte, det bjuder, bjuder på allt godt och nyttigt stort och skönt i såväl ord som bild som kan elda ett barns håg, tilltala dess inre, utveckla dess anlag, tillfredsställa den vaknande vetgirigheten och odla dess smak, det är ett kunskapens träd med härliga frukter som alla äro tillåtna, som leder och fängsla barnens fantasi, hjärta och förstånd.”" (1)

Valfrid kämpade också för kvinnornas rösträtt, en fråga vi idag tar för självklar, men som på den tiden var en stor och viktig vattendelare.
Tillsammans med Gertrud Månsson för socialdemokraterna drev hon devisen  ”lika lön för samma arbete med samma kompetens” - något som än idag är lika aktuellt!

När Valfrid mötte kärleken flyttade hon till Danmark där hon kom att leva till slutet av sitt liv. Inte slog hon sig till ro med något behagligt hemmafru-liv där heller, utan hon undervisade och föreläste som den skickliga opinionsbildare hon var, bl.a. om jämställdhets- och kvinnofrågor.

Under kriget använde hon sitt radioprogram om litteratur till att kritisera ockupationsmakten. En modig kvinna och en föregångare, var hon, Valfrid Palmgren!

källor:

1. http://www.dalademokraten.se/kultur/bocker/hon-satte-biblioteken-pa-kartan

2. http://www.mynewsdesk.com/se/kungliga_biblioteket/pressreleases/kvinnlig-bibliotekspionjaer-traeder-fram-ur-kb-s-arkiv-1974035

3. https://foreningenbis.com/2017/05/19/lar-dig-mer-om-valfrid-palmgren-och-svensk-bibliotekshistoria/

bilder från pixabay.com, tillåtna för att användas

"Freden måste komma först. Gör den inte det min vän, kommer inget efter den." (Tage D.) 

Anmäl
2017-05-20 13:18 #1 av: [NeferNefer]

En av många fantastiska kvinnor, som har gett oss alla ett bättre liv Hjärta

"All tid måste förflyta i sin egen takt. Ibland dricker man kaffe. Ibland dricker man kaffe inte." (Mikael Niemi)

Anmäl
2017-05-20 20:05 #2 av: Magi-cat

Så sant! Blomma

"Freden måste komma först. Gör den inte det min vän, kommer inget efter den." (Tage D.) 

Anmäl
2017-06-03 07:55 #3 av: Magi-cat

KB öppnar nu Valfrid Palmgren Munch-Petersens personliga arkiv så att brev och dokument blir sökbara i KB:s digitala arkiv!

"De efterlämnade dokumenten är bland annat brev, manuskript från tal och radioframträdanden och dansprogram från studentlivet i Uppsala. Dokumenten kommer vara sökbara i KB:s digitala tjänst för handskrifter och personarkiv, Ediffah."

http://www.boktugg.se/2017/05/31/valfrid-palmgrens-arkiv-uppordnas-pa-kb/

Det var verkligen bra!Tummen uppCool

"Freden måste komma först. Gör den inte det min vän, kommer inget efter den." (Tage D.) 

Anmäl
2017-06-03 11:20 #4 av: [NeferNefer]

Tummen uppSå spännande!!

"All tid måste förflyta i sin egen takt. Ibland dricker man kaffe. Ibland dricker man kaffe inte." (Mikael Niemi)

Anmäl
2017-09-13 07:19 #5 av: Magi-cat

Regler från Göteborgs Folkskolebibliotek:

Karin Zetterbergs foto.

"Freden måste komma först. Gör den inte det min vän, kommer inget efter den." (Tage D.) 

Anmäl
2018-01-22 11:45 #6 av: Magi-cat

Bibliotekens roll har förändrats sedan Palmgrens tid och kommer att förändras ännu mer.

Som ett exempel på denna förändring kan Mölndals nya, flotta bibliotek i centrum användas.

I följande artikel görs en lockande beskrivning av denna nya mötesplats.
Ordet "böcker" dyker upp först på på plats ca 165.

Den attraktiva mötesplatsen tycks även kunna erbjuda böcker, skulle man kunna säga.

Ivrigt läser jag vidare för att få reda på mer om hur man använder just böcker och media för att uppfylla bibliotekslagens intentioner, men icke. 

Böcker nämns inte någon mer gång.

http://www.fredblad.se/projekt/m%C3%B6lndals-bibliotek/

Nu är förstås Fredblads de som står för arkitekt-delen.

"Freden måste komma först. Gör den inte det min vän, kommer inget efter den." (Tage D.) 

Anmäl
2018-01-22 11:47 #7 av: Magi-cat

Här finns, lyckligtvis, mer att läsa om själva biblioteksdelen:

https://www.molndal.se/startsida/arkiv/nyheter/nyheter/2017-11-30-sa-funkar-molndals-nya-stadsbibliotek.html

"Freden måste komma först. Gör den inte det min vän, kommer inget efter den." (Tage D.) 

Anmäl
2018-01-22 11:49 #8 av: Magi-cat

Bibliotekens roll i samhället:

"Biblioteken ska enligt bibliotekslagen… ”verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning”.  De  ska finnas tillgängliga för alla och ge möjlighet att få tag i den information och kunskaper man behöver för att kunna utöva demokratin. Bibliotekslagen enligt lagstiftaren hos Svensk biblioteksförening

Idéen om att demokratin befästs och fördjupas genom att människor får ökad kunskap och fritt kan diskutera är grundläggande i lagen. Att alla ska ges möjlighet att vara delaktiga i samhällslivet ska främjas genom informations- och kunskapsförmedling och genom att verka för fri åsiktbildning. Biblioteken har särskild betydelse för de människor som saknar ekonomiska möjligheter och andra förutsättningar för att själva hitta och införskaffa efterfrågade medier.
Biblioteken ska också främja bildning vilket är ett bredare begrepp än utbildning.  Syftet är att utvecklas som människa och samhällsindivid. Biblioteken har  en stor uppgift genom att fungera som mötesplats, kunskapscentrum och arena för kultur- och samhällsfrågor. Regionbibliotek Östergötland verkar för att Götabiblioteken ska utveckla och förstärka sitt arbete med det demokratiska uppdraget genom att ordna fortbildning, förmedla information och tillsammans med biblioteken utarbeta metoder och verktyg. Medie- och informationskunnighet, läsning och digtal delaktighet är exempel på områden där demokratifrågorna är centrala."

http://regionbibliotekostergotland.se/verksamhet/demokrati/bibliotekens-roll-samhallet/

"Freden måste komma först. Gör den inte det min vän, kommer inget efter den." (Tage D.) 

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.