2020-02-18 19:55 #0 av: Magi-cat

LiU (Linköpings universitet) har delat ut sitt miljöpris för trettonde gången. I år gick det till en grupp som tagit fram en second-hand verksamhet för återbruk av studentmöbler.

Motiveringen lyder så här:

""Projektgruppen för LiU Student Secondhand har uppmärksammat det resursslöseri som varit följden av det glapp i tillgång och efterfrågan på studenters möbler som uppstår mellan terminer. Projektgruppen har i god dialog och samverkan med LiU målmedvetet och med ett fantastiskt studentengagemang drivit projektet från idé till genomförande och förfining. Arbetat har resulterat i betydligt mer hållbar hantering av studenters möbler och inredning vilket innebär förbättrad hushållning med naturresurser och minskad belastning på klimatet. Initiativet är ett mycket gott exempel på nydanande entreprenörskap som på ett utmärkt sätt stödjer ett cirkulärt handlande.""

https://liu.se/nyhet/miljopriset-till-liu-student-secondhand?&utm_source=LiU-nytt&utm_medium=email&utm_campaign=vecka-6-2020