2019-12-14 11:19 #0 av: Magi-cat

Tänk att det är 100 år sedan kvinnlig rösträtt infördes, en stor händelse!

Här är en digital utställning från Riksantikvariets arkiv och bibliotek:

" Vi vill med denna digitala utställning uppmärksamma detta märkesår genom att presentera valda delar ur våra samlingar."

https://raa.libguides.com/Digital-utstallning-kvinnlig-rostratt