2019-11-21 14:11 #0 av: Magi-cat

Barnkonventionens födelsedag är 20 november.

"Den 20 november 1989 antogs FN:s konvention om barnets rättigheter och i många länder världen över firas därför 20 november som den stora barndagen. Även i Sverige arrangeras flera olika aktiviteter i anslutning till Barnkonventionens dag."

https://unicef.se/barnkonventionen/barnkonventionens-dag

Söndag 24 november firas dagen med kalas i och utanför Värmekyrkan i Norrköping.

Norrköpings symfoniorkester spelar och barn från förskolor och skolor deltar tillsammans med sångare.

Det blir säkert ett fint evenemang!

http://www.norrkopingssymfoniorkester.se/konserter/barnkonventionens-dag