2019-09-26 08:54 #0 av: Magi-cat

Bokmässan i Göteborg har i år tema jämställdhet!

"Jämställdhet är en av vår tids stora rättvisefrågor. Bokmässans temasatsning 2019 vitaliserar samtalet om jämställdhet, med avstamp i hundraårsjubileet för allmän och lika rösträtt i Sverige."

"Vi lyfter berättelser som annars inte berättas. Vi sprider kunskap, inspirerar och utmanar med utgångspunkt i den svenska utgivningen – och förnyar den svenska debatten med internationella författare, journalister, forskare och musiker. Tillsammans med förlag och andra partners låter vi jämställdheten genomsyra Bokmässan 2019."

https://bokmassan.se/hem/teman-2019/jamstalldhet/

Det låter helt ok. GladCool

Någon fler som ska dit?