2019-08-19 08:38 #0 av: Magi-cat

Mycket glädjande så får Pia Shekhter, Biblioteket för musik och dramatik, på Göteborgs universitetsbibliotek, Greta Renborgs pris 2019 för sitt arbete med att lyfta alla människors demokratiska rätt till musikalisk delaktighet.

Hon arbetar i Greta Reborgs anda över både geografiska gränser och bibliotekens gränser och tar hem världen till Sverige.

Om varför musik är så viktigt att det kan ge ett bibliotekspris säger hon så här:

"– Musik är ett universellt språk som tillhör alla. Det hjälper oss att komma i kontakt med en djupare mening av vår existens. Musik är en del av att vara människa. Musiken är en viktig del av vårt kulturarv – ett arv som inte endast ska arkiveras för framtiden utan även levandegöras idag. För att musiken ska kunna lyftas fram på ett kunnigt och kreativt sätt krävs bibliotekarier och arkivarier med specialkompetens. /.../ Musikens betydelse i människors liv är något vi respekterar och känner ansvar för. Musikens förmåga att bygga broar mellan människor med olika bakgrund och från olika kulturer är en annan fantastisk kvalitet att ta tillvara. Att med hjälp av musik introducera en ny kultur och lära ut ett nytt språk har en stor utvecklingspotential i integrationsarbetet med nyanlända."

https://www.biblioteksforeningen.se/nyheter/greta-renborgs-pris-till-pia-shekhter/?fbclid=IwAR1NOU3ZK-t2QtHYgHkeYWC0g89UrZ2NleThPFiFBpN30wZ-3P3FVpa3A08

Bra svarat, bra pris och bra arbete! PokalBlommaLyssnar på musik