2099-05-04 07:00 #0 av: Magi-cat

6 maj 
Samlamötekl 12 – 17, Solidaritetshuset, Stockholm. Möte med Samla, organisationens styrgrupp. Kvinnor för Fred består av självständiga lokalföreningar som sinsemellan utser representanter till Samla, vilket är organisationens styrgrupp som träffas 4 gånger per år. Samlas medlemmar ska spegla medlemmarnas spridning i landet.

8 maj - seminarium
Kärnvapen - det största hotet mot allt levande, kl 18, ABF Stockholm.  
Hittills har 70 stater signerat och 22 ratificerat konventionen. I dagens seminarium fokuserar vi på de medicinska, humanitära, etiska och existentiella konsekvenserna av kärnvapenkrig och varför ett sådant ovillkorligen måste förhindras.

Talare: Jan Larsson, specialistläkare i anestesi och intensivvård, ordförande Svenska Läkare mot Kärnvapen. 
Margareta Wahlström, ordförande Svenska Röda Korset.
Fredrika Gårdfeldt, präst i Svenska kyrkan, Katarina församling, representant för Svenska präster och pastorer mot kärnvapen.
Anna Sundström, generalsekreterare, Olof Palmes internationella center.
Samtalsledare: Agnes Hellström, ordförande Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen.
Arrangör: Nätverket för kärnvapennedrustning

» Mer information

8 maj - informationsmöte
1325 - Kvinnors makt i fredsprocesser, kl 18.30 - 20.30, Sensus, Västra ågatan 16, Uppsala. 
Varmt välkomna till KFF Uppsalas medlemsmöte på Sensus! Denna gång får vi besök av Anna Santos Rasmussen praktikant på Operation 1325, som kommer för att berätta mer om deras arbete. Mötet arrangeras i samarbete med Sensus.

10 maj - seminarium
Sveriges handlingsplan för kvinnor, fred och säkerhet
, kl 14.30 - 16.30, Bankhallen, Utrikesdepartementet, Malmtorgsgatan 3. Sverige antog 2016 en ny handlingsplan för kvinnor, fred och säkerhet och nu kommer en första samlad rapport. Hur har handlingsplanen påverkat arbetet med frågorna? Vad har förändrats och vilka resultat har uppnåtts? En diskussion med utrikesminister Margot Wallström samt representanter från myndigheter och civilsamhälle.

Arrangör: Enheten för konfliktfrågor och humanitär politik, Utrikesdepartementet
Anmälan skickas senast 6 maj till Madeleine Lundgren madeleine.lundgren@gov.se