2019-03-20 12:37 #0 av: Magi-cat

Heja Finland som har en allmän flaggdag för jämställdhet!Blomma

Flaggdagen den 19 mars kom till som minne av Minna Canth, journalisten som kallats den finländska feminismens moder, som lyfte fram arbetarnas och kvinnornas ställning och som dessutom etablerade realismen i den finländska litteraturen.

"Citat: Minna Canth ville förbättra och höja kvinnans ställning, men därjämte hela den fattiga folkklassens liv. Hon ville kämpa för alla förtryckta och hon stred med det vapen, som naturen själv lagt i hennes hand. Hon hade fått en underbar förmåga att tala rakt till människornas hjärtan, och för att kunna höras av hundrade och tusende, för att kunna öppna allas ögon till att se den orättvisa, som svaga och fattiga fingo lida, skrev hon sina böcker. Och i varje bok känner man slagen av hennes stora, varma hjärta, varje bok är som skriven med hennes eget hjärteblod. (Setälä 1910 s. 57-58)"

En remarkabel kvinna.

Läs mer och se en liten film på två minuter om Minna Cant:

https://svenska.yle.fi/artikel/2015/03/19/minna-canth-kampade-for-jamstalldhet