2019-03-16 00:00 #0 av: Magi-cat

Det kan vara bra att veta. (Ta det med en nypa salt och en stor portion humor. Skrattar)

Att bibliotekspersonal enligt en studie kan uppleva lika mycket stress i arbetet som sjuksköterskor låter kanske lite oväntat. Men "Arga bibliotekstanten" (länken nedan) vet varför.Nörd

Ibland är det inte så tyst och idylliskt på biblioteken som man kanske tror. "Det kan vara svårt att balansera respekten för allas rätt att vistas där med rätten för alla att också känna sig trygga och få vara ostörda."


Till det kommer teknikstrul när allt helst ska fungera fast det inte gör det. Många behöver hjälp med sökningar, ifyllning av blanketter, bankärenden och mycket mer som egentligen går utanför personalens ansvarsområden.

Och så kommer givetvis alla besparingar som innebär att personalen ska hinna med mer på kortare tid.

I slutet av artikeln (länken) kommer några tips hur alla kan underlätta för den eventuellt stressade personalen. Glad

https://www.selmastories.se/artikel/arga-bibliotekstanten-ga-hem-i-tid-utan-tjafs-tack/?utm_campaign=coschedule&utm_source=facebook_page&utm_medium=SelmaStories&utm_content=Arga+bibliotekstanten%3A+%22G%C3%A5+hem.+I+tid.+Utan+tjafs.+Tack.%22&fbclid=IwAR3_UAEqFej6SPyTX_TeSe33o1bVXJVW_qw_Lj6XAlLRmEWLfVYuZvaO7wQ

Viktigast är ändå böckerna, samt den demokratiska utpost som biblioteken är. Cool