Politik och samhälle

Förbjud kärnvapen - Kvinnor för fred

2019-01-18 20:22 #0 av: Magi-cat

Något bland det mest självklara som tänkas kan är väl att ställa sig bakom ett förbud mot kärnvapen!

Kvinnor för Fred har länge drivit frågan: (länk)

"Fler än 4 av 5 svenskar vill att Sverige ska skriva under för ett kärnvapenförbud. Bland samtliga politiska partiers sympatisörer finns en tydlig majoritet för ett kärnvapenförbud. Vi hoppas att 2019 blir det år då Sverige tar nästa steg mot en värld fri från kärnvapen, skriver flera S-debattörer."

Nu verkar tyvärr det goda förslaget ha stött på patrull så regeringens utredare rekommenderar att Sverige inte skriver på FN:s konvention!

Säkert är det rädsla för NATO-samarbetet som ligger bakom.

Vi hoppas förnuftet segrar till slut.

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/utredaren-om-karnvapenforbudsavtalet-hittills-har-inte-nagra-viktiga-lander-med-inflytande-pa-karnvapen-anslutit-sig

"Freden måste komma först. Gör den inte det min vän, kommer inget efter den." (Tage D.) 

Anmäl
2019-01-19 20:36 #2 av: Magi-cat

Från "Kvinnor för fred": (mina markeringar i texten)

"I fredags presenterades regeringens utredning om FN-konventionen för ett globalt förbud mot kärnvapen. Ensamutredaren Lars-Erik Lundin kom till slutsatsen att Sverige inte ska skriva på konventionen, enligt Kvinnor för Fred en direkt reaktion på USA:s försvarsministers brev till svenska regeringen i höstas. Brevets budskap var att om Sverige skriver under FN-konventionen så kommer det att få konsekvenser för svenskt militärt samarbete med USA och Nato.

Lundin framhåller Ickespridningsavtalet av kärnvapen (NPT) som överordnat, eftersom alla kärnvapenstater i FN:s säkerhetsråd har undertecknat det. Enligt NPT-avtalet förbinder sig Kärnvapenstaterna att verka för en total nedrustning av kärnvapen. NPT har funnits i 50 år. Har kärnvapnen försvunnit? Nej, visserligen har antalet stridsspetsar minskat betydligt, men kärnvapenstaterna har utvecklat effektivare och mindre vapen, som räcker för att förgöra allt levande på vårt klot. Ska vi vänta i 50 år till? Kärnvapen är det största hotet mot mänsklighetens överlevnad.

ICAN fick Nobels fredspris 2017 som ”Den ledande civilsamhälleliga aktören i kampen för ett förbud mot kärnvapen reglerat i internationell rätt”. Detta verkar helt ha gått utredaren förbi. Kvinnor för Fred anser som ICAN att FN-konventionen om ett globalt kärnvapenförbud är en moralisk och politisk fråga. Det är inget juridiskt fall.

När ICAN:s generalsekreterare tog emot priset ställde hon frågan ”Ska kärnvapnen försvinna, eller vi? Det ena eller det andra kommer att ske. Den enda förnuftiga vägen är att eliminera risken för att hela mänskligheten utplånas av en impulshandling i plötslig vrede.” Kvinnor för Fred ställer samma fråga till regeringen ”Ska kärnvapnen försvinna eller vi?”                                                                                           

Kvinnor för fred"

"Freden måste komma först. Gör den inte det min vän, kommer inget efter den." (Tage D.) 

Anmäl
2019-01-19 20:37 #3 av: Magi-cat

Ska kärnvapnen försvinna - eller vi? Svaret på den mest självklara av alla frågor är precis så enkelt om det verkar!

"Freden måste komma först. Gör den inte det min vän, kommer inget efter den." (Tage D.) 

Anmäl
2019-09-16 19:45 #4 av: Magi-cat

Fackeltåg i Laholm!

"Freden måste komma först. Gör den inte det min vän, kommer inget efter den." (Tage D.) 

Anmäl
2019-09-16 19:47 #5 av: Magi-cat

Militärens påverkan på klimatet:

Militärens påverkan på klimatet
Globala Torget
29/9, kl 14.20-14.40


Vi talar om att minska klimatomställningen samtidigt planerar militären att fördubbla sin verksamhet med allt fler övningar och och inköp av material. Hur går det ihop?
Moderator: Ingela Mårtensson
Medverkande: Mattias Goldman
Arrangör: Kvinnor för fred & Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen

"Freden måste komma först. Gör den inte det min vän, kommer inget efter den." (Tage D.) 

Anmäl
2019-09-26 18:11 #6 av: Magi-cat

"”Om den tekniska utvecklingen fortskrider snabbare än den visdom med vilken vi hanterar den, så finns en risk att ny kunskap gör mer skada än nytta. […] Vi skulle så klart aldrig komma på tanken att kliva in på en förskola med en låda med handgranater och ropa ’se här, ungar, lek med de här!’. […] Men att vi fysiker gav Kim Jong-Un, Vladimir Putin och Donald Trump vätebomben känns väldigt mycket som om vi klev in på förskolan med de där handgranaterna.”"

https://www.dagensarena.se/essa/overlever-vi-70-ar-till-med-karnvapen/

"Freden måste komma först. Gör den inte det min vän, kommer inget efter den." (Tage D.) 

Anmäl