2019-01-18 11:43 #0 av: Magi-cat

I ett stort forskningsprojekt ska alla svenska romaner utgivna mellan år 1945–1989 digitaliseras. Det blir inte mindre än 22 000 st som på sikt blir tillgängliga för alla.

"Projektet är ett samarbete mellan Umeå universitet och Kungliga biblioteket och kommer att löpa över fem år.

I forskningen använder man sig av olika typer av algoritmiska analyser för att se bland annat övergripande teman i de olika sfärerna politik, media och kultur.

– Vad vi kommer fram till vet vi inte än. Det är en explorativ forskning, men vi är intresserade av frågor som rör individualisering och globalisering, säger Pelle Snickars."

http://biblioteksbladet.se/22-000-svenska-romaner-digitaliseras/?fbclid=IwAR0TX7NXnwxfquwVcnknMtVbF1t2-7KpDJV6k_KtQvbCgK8qyALTKkE61Pk