2099-10-19 07:00 #0 av: Magi-cat

ör första gången får Stockholm ett centerpartistiskt kulturborgarråd. Jonas Naddebo vill driva frågan om privatiserade bibliotek – och att Kulturhuset Stadsteatern ska finansieras av mecenater.

Felicia Frithiof

 Rätta artikel 

Artikeln har tillfogats en rättelse 2018-10-19.

Centerpartiet gjorde i september sitt bästa val i Stockholm på länge, och i måndags kväll tillträdde Jonas Naddebo som partiets första kulturborgarråd. Genom åren har makten över kulturen huvudsakligen vandrat mellan Socialdemokraterna och Liberalerna. Nu hoppas centerpartisten kunna lyfta kulturfrågorna i politiken, som han tycker har präglats av en ”oerhört fattig kulturdebatt”:

– Jag sa i den senaste budgetdebatten att år 2017 kunde sammanfattas handla om en böjd flaggstång och lugn och ro på biblioteken.

Nu blir trygghet på biblioteken ändå en prioriterad fråga. Centerpartiet har fått vika sig i fråga om fler lagliga graffitiväggar. Fortsatt fri entré på stadens museer är en överenskommelse. Kompromisser och förhandlingar kommer att krävas på flera områden mellan partierna i det nya blågröna styret.

Jonas Naddebo är ändå hoppfull om att få gehör för vad han kallar för ”en ny bibliotekspolitik”. Det innefattar möjligheten att överlåta Stockholms stadsdelsbibliotek i privat drift.

– Vi har ju många bibliotek i vår stad, och skulle man kunna utnyttja dem mer kreativt genom att upplåta delar av lokalerna till civilsamhället och ideella organisationer för att få in mer kultur i biblioteken tror vi att det hade lett till en mer aktiv bibliotekspolitik.

Men det är väl ändå skillnad på att ta in kulturen i biblioteken och att sälja av kommunal verksamhet?

– Absolut, men det är målet med vad vi vill åstadkomma för biblioteken. Sedan är det ett uppdrag för budgetarbetet att se hur vi ska göra detta. Om något bibliotek skulle kunna upplåtas åt någon annan att bedriva verksamhet i tycker jag det skulle vara bra. Vi har så mycket verksamhet i kommunal regi som drivs av privata företag. Det är inte en omöjlighet att just ett bibliotek skulle kunna drivas av privata företag eller ideella organisationer.

Finns det en samsyn i den här frågan inom det blågröna styret?

– Vissa frågor kan vara svårare och mer känsliga än andra. Men om vi är överens om målet, att utveckla våra bibliotek, tycker jag vi ska lyfta även på den här stenen. Jag tycker det är spännande. Det finns andra kommuner som gjort detta med ganska gott resultat.

I socialdemokratiskt styrda Pajala drivs en biblioteksfilial sedan 2017 av en ideell förening. Borgerligt styrda Täby kommun överväger att överlåta bibliotek i privat drift. Det finns än så länge bara två kommuner som har lagt ut hela sin biblioteksverksamhet på entreprenad. Den ena är Hällefors kommun, där en lokal bokhandlare driver biblioteksverksamheten sedan 1990-talet. 

I Nacka utanför Stockholm kommer samtliga sex bibliotek vara i privat drift från och med årsskiftet, sedan it-företaget Axiell och personalkooperativet Dieselverkstaden vann den senaste upphandlingen. Också här är det en centerpartist, kulturnämndens ordförande Hans Peters, som har varit pådrivande för privatiseringen. 

Jonas Naddebo menar för sin del att det inte är aktuellt att i ett ”alexanderhugg” lägga ut samtliga Stockholms stadsbibliotek på entreprenad.

– Jag tror det ska genomföras ansvarsfullt och utifrån de förutsättningar som finns. Kanske ett eller annat bibliotek till att börja med. Men det här ligger lite längre fram, säger han.

En annan fråga som hägrar framöver, men som splittrar partierna i det blågröna styret, är den om kostnaden för Kulturhuset Stadsteatern. Centerpartiet driver sedan tidigare frågan om att institutionen, som är ett kommunalt bolag, på sikt ska bli ”oberoende av koncernbidrag” genom ”ökade intäkter och breddad finansiering”. I dagsläget uppbär verksamheten stöd i mångmiljonklassen.

– Det är så klart en grundtanke och vision som vi går in i samarbetet med. Men jag måste lyssna in hur förutsättningarna ser ut, det är svårt att få hela den ekonomiska bilden när man sitter i opposition, säger Jonas Naddebo.

Han tror själv inte att Kulturhuset Stadsteatern kommer att kunna bära sina egna kostnader inom varken fyra eller åtta år. Däremot ser han framför sig möjligheten att tillsätta en utredning för att titta på förutsättningarna.

Kulturhuset Stadsteatern driver i dag en rad verksamheter som inte är uppenbart lönsamma. Hur ska det gå till i praktiken?

– En del i det här skulle kunna vara att titta på hur ett mecenatsamarbete skulle kunna påverka, hur olika privata initiativ skulle kunna berika verksamheten. Precis som andra scener letar efter externa samarbeten skulle också Stadsteatern kunna göra det. 

I en tidigare version av texten angavs fel kommun som först i Sverige med att lägga ut hela sin biblioteksverksamhet på entreprenad.

Så styr de blågröna kulturpolitiken

Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna, Centerpartiet och Miljöpartiet har tagit över kommunstyrelsen i Stockholms stad efter de rödgröna. Centerpartiet fick i uppgörelsen posterna som arbetsmarknad- och integrationsborgarråd (Karin Ernlund) och kultur- och stadsmiljöborgarråd (Jonas Naddebo). Kulturborgarrådet företräder kultur- och stadmsiljöroteln, som i sin tur ansvarar för Skönhetsrådet, SDN Stadsmiljö, Stockholms Stadsteater AB och kulturnämnden. Kulturnämnden består av politiker och fungerar som en styrelse för kulturförvaltningen. Kulturförvaltningen har ansvar för Stockholms stadsbibliotek, Stadsmuseiavdelningen, Kulturskolan, Liljevalchs och Stockholm konst, liksom för evenemang.

https://www.dn.se/kultur-noje/nya-kulturborgarradet-vill-privatisera-stockholms-bibliotek/?fbclid=IwAR0-sE4OMMPCpNj2bmnVdz-ZIy7Uo0TxqVIm_9MniByPdPgvvcyBkiY3ysM