2018-06-07 14:44 #0 av: Magi-cat

Östergötlands Museum öppnar en utställning om folket, konsten och Ellen Key utifrån hennes vision att konsten och skönheten i tillvaron skulle vara en rättighet för alla.

"Under hela sitt liv verkade Ellen Key (1849 – 1926) för att konsten och skönheten i tillvaron skulle bli en allmän rättighet. Hon ville förändra synen på konst som något som var reserverat för de bildade och rika.

Utställningen lyfter fram Ellen Keys ideal med utgångspunkt från hennes texter, och med bakgrundsmiljöer och illustrationer hämtade från hennes hem Strand, där hon omsatte sina ideal i praktiken.

Även hur Ellen Key själv setts som konstobjekt, uppfattad av fotografer, karikatyrtecknare, målare och skulptörer, får illustrera hennes syn på den goda konsten och hantverket som en demokratisk rättighet för alla."

http://ostergotlandsmuseum.se/posts/2346

Ellen Key är bl.a. känd som författare pedagog och kvinnosaksideolog.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Ellen_Key