2018-03-16 21:10 #0 av: Magi-cat

Mycket spännande på Litteraturfesten i Umeå!

"15—17 mars är det åter igen dags för Littfest. Umeås internationella litteraturfestival presenterar i år 94 författare, föreläsare och andra medverkande från åtta länder.

Littfest är vad det låter som — litteratur, fest och festival på en och samma gång. Festivalen ska belysa litteraturen ur så många olika infallsvinklar som möjligt och skapa en mötesplats för alla intresserade. Littfest vill förmedla glädje och läslust, fördjupa samtalen om böcker och ge oväntade tankar genom seminarier, föreläsningar, en öppen scen, utställningar, sociala medier och mycket annat."

http://www.umea.se/arkiv/nyheter/toppartiklar/littfestarlitteraturfestochfestivalpaenochsammagang.5.74ba666a135d322968a2061.html