2018-03-15 19:45 #0 av: Magi-cat

I "En annan historia" av Lina Thomsgård får vi stifta bekantskap med femtioen enastående kvinnor, från niotusen år tillbaka fram till nu.

"Det här är ingen historiebok. Det är en bok med berättelser om människor vi bör minnas. Personer att referera till, citera och inspireras av.

Det är dags att på bred front lyfta fram en annan historia. Flytta fokus. Korrigera och komplettera världsbilden. Just den här boken tar sin början för niotusen år sedan och sträcker sig fram till i dag, från Barumskvinnan till Mama Masika.

Femtioen skribenter har i 

En annan historia

 valt varsin person att porträttera. Här får du lära känna mattesnillen, låtskrivare, politiker, rösträttskämpar, tennisstjärnor, husmödrar, författare, jägare, börshajar och barnmorskor som alla bidragit till att skapa världen i dag. Femtioen personer som du, genom att läsa denna bok, är med och för in i evigheten.

Lina Thomsgård (red.) är programledare och skribent."

https://www.bokus.com/bok/9789188123459/en-annan-historia/?gclid=CjwKCAjws6jVBRBZEiwAkIfZ2vm4fBk3kN5ueS3n9Kxpz08GOIZ1TnSs_hpdEBeaPkjpe1Mj7mV0PhoCoMcQAvD_BwE

Från förordet av Lina Thomsgård: (min markering i texten)

"När de fyra vanligaste läroböckerna i historia för grundskolan granskades av Dagens Nyheter 2015 konstaterades att män i snitt utgör 87 procent av alla personer som nämns, det vill säga majoriteten av de viktiga människor som eleverna har att lägga på minnet. Andelen män ökar dessutom i kapitlen om 1900-talet, även om man kanske hade antagit att det skulle vara tvärtom."

"Därför måste vi fortsätta lyfta fram en annan historia. Flytta fokus. Korrigera, komplettera och bredda världsbilden så att den blir lite mer sann. Att särskilt belysa kvinnor i historien ska inte ses som förvanskning. /.../ Det handlar om att berika för att beskriva världen lite mer som den varit och det är inte bara vettigt utan alldeles nödvändigt."