2099-02-13 07:00 #0 av: Magi-cat

En artikel i "Språktidningen" 2017:07 med titeln "Titlar ur tiden" ställer frågor om feminina yrkesbeteckningar och deras förmodade framtida utdöende och som en följd härav vad man ska säga istället.