2099-02-06 07:00 #0 av: Magi-cat

6 februari var det 100 år sedan suffragetternas kamp gav resultat. Efter 100 år av intensiv kamp fick Storbrittanniens kvinnor äntligen sin rösträtt!

Allt sedan mitten av 1800-talet hade olika grupper arbetat på den fredliga vägen för att bli insläppta i de politiska rummen, med klent resultat.

Många tyckte kampen gick för långsamt och så bildades Suffragetterna 1903 med mottot "Handlingar, inte ord". 

Snart samlade de tusentals kvinnor som var beredda att även ta till civil olydnad och rentav våld för att nå sina mål.

En av de tidigast kända aktionerna skedde 1905 när två kvinnor ställde sig upp på ett politiskt möte och vecklade ut en banderoll med orden "Votes for women". Mötet urartade och kvinnorna greps varpå en av dem lär ha spottat poliser i ansiktet.

"Straffet beskrivs som ett övergrepp mot två anständiga kvinnor som bara velat framföra sin åsikt, och när de släpps ur fängelse har de status som hjältar."

Aktionerna fortsatte med bl.a. 

https://www.etc.se/utrikes/hundra-ar-av-kvinnors-ratt-att-rosta