2099-01-23 07:00 #0 av: Magi-cat

Lärarinna, sångerska, brandkvinna - och sjuksköterska. Många ser feminina alternativt könsutmärkande yrkestitlar om omoderna.

Är de det och vad ska man säga istället?

Frågan tas upp i Språk-tidningen.

Feminina yrkestitlar börjad används i större utsträckning i Sverige under 2 vk då kvinnorna i allt högre grad kom ut på arbets marknaden, även i yrken som dittills varit förbehllna män

Det var naturligt på den tiden att titulera d

Språk-tidningen 2017:07