2017-08-23 08:59 #0 av: Magi-cat

Om kvinnokamp på 1900-talet i Fröken Frimans fotspår!

"Ta del av en spännande kvinnohistoria. Fröken Frimans krig är inte bara en TV-serie, det utkämpades på riktig både nationellt och lokalt.  Vi följer kvinnors kamp i Linköping för brödföda, bostad, utbildning och arbete. Inte minst viktig är kampen för att bli myndig och få rösträtt. Vi befinner oss i tiden för 1:a världskriget och decennierna därefter. Det är oro i världen, stora delar av Europa är en blodig krigsskådeplats. Livsmedel och andra varor är ransonerade, många står på svältgränsen särskilt i städerna. Då tar kvinnorna saken i egna händer."

http://www.linkoping.se/uppleva-och-gora/bibliotek/nyheter-fran-lsb/i-froken-frimans-fotspar---lokal-kvinnokamp-under-1900-talets-borjan/