2017-08-10 15:23 #0 av: Magi-cat

Finlandssvensk sommarteater har en mycket stark tradition. Väldigt många orter har sina egna sommarteatrar och människor jobbar hårt med att sätta upp se-  och tänkvärda pjäser för en talrik publik.

I år tar feminism och arbetarkamp plats på scenen i Oravais i Österbotten.

"Med pjäserna om lumpänglarna vid Oravais fabrik har Annika Åman låtit feminism och arbetarkamp ta plats på sommarteaterscenen. De fabriksarbetande kvinnorna från 1900-talets första hälft har mycket att säga också dagens jämställdhetsarbete."

"Den politiska kampen var en framträdande del av livet på fabriksområdet, och således också i pjäsen.

Vi får följa med på löneförhandlingar med oförstående direktörer, och på ett politiskt möte där föredragningslistan fortfarande är skrämmande aktuell."

"- De talar om löneskillnader, om bristen på dagvård, om arbetsdagens längd, om sjukpensioner och om mycket annat som fortfarande är ojämlikt i dagens samhälle, även om vi tycker oss ha kommit ganska långt. Men som Alma i pjäsen säger så slutar inte arbetet där, säger Åman."

https://svenska.yle.fi/artikel/2017/07/27/roda-kvinnor-hojer-sina-roster

Mycket bra att en bit av historien och den feministiska kampen som drev samhället framåt, kommer fram i den här formen! Samtidigt är det inte ett politiskt budskap som provocerar, utan det är så allmänmänskligt att alla kan känna igen sig.

Finland firar 100 år av självständighet i år, och det här är en viktig bit av dess historia!